Prezzi

Abbonamenti Mensili. 
1 volta a settimana € 50 al mese
2 volte la settimana € 80 al mese
3 volte la settimana € 100 al mese
Open € 120 al mese

Classe Singola € 15 

Classe di Prova € 8

Classe Hatha Yoga Sabato Mattina €12